SRS OSZI (Online Számla Interfész)

Ahogy arról Ön is értesülhetett, a Nemzetgazdasági Minisztérium közzétette a jelenleg hatályos számlázási szabályozás (23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről) módosítására vonatkozó javaslattervezetet, mely tartalmazza a 2018. július 1-jétől életbelépett, NAV felé történő online adatszolgáltatás részleteit. A javaslat hatályossá vált, megjelent többek között a Magyar Közlönyben is.

A rendeleti változásban minden olyan hazai vállalkozás érintett, ami 100.000 Forintot elérő, vagy meghaladó áfa tartalmú számlát állít ki.

A NAV publikált egy XML adatstruktúrát és a központi NAV informatikai infrastruktúrával történő kommunikáció technikai részleteit közzétette, amely alapján a fejlesztéseket végezte a cégünk és megalkottuk az SRS OSZI termékünket.
Fontos megemlíteni, hogy ez az új XML adatstruktúrát (ún. NAV 3.0 XML) nem egyenlő az elektronikus számlázással, se a 2016.01.01-től (offline) adatexporttal.

Milyen megoldást ad a jelentés elvégzésére az SRS OSZI:

 • Számlázási információk konvertálása és összevonása a már meglévő vállalati adatforrásból XML-fájlokká az adóhatóság által definiált XSD séma definíció alapján
 • Web Service REST API kapcsolat létrehozása a Hatóság szervereivel, és a korábban konvertált adatok rendszeres küldése, megjelenítése, ellenőrzése, nyomon követése egy intranetet futó felületen

A rendszer működése röviden:

A vállalatirányítási rendszerek (és gyakorlatilag a legtöbb számlázó rendszer) különböző formátumokban képesek adatokat előállítani: ilyen pl. a CSV, IDOC, IDOC XML, NAV 2.0 XML és egyéb egyedi XML, egyszerű text, stb. Az ügyfél informatikai infrastruktúrájának felelőssége az üzemeltetés, valamint, hogy a konverzióhoz a számlákból készült forrásállományokat a megfelelő formátumban, időzítéssel és hiánytalanul szolgáltassa az OSZI-nak, amelyeket a rendszer feldolgoz.
A megoldás nem kapcsolódik közvetlenül ügyviteli- vagy egyéb rendszer háttéradatbázisokhoz. Ilyen módon tud az alkalmazás megfelelni a helyi IT szabályozásoknak, illetve a magyar jogszabályi környezet által támasztott követelményeknek egyaránt.
Az elsődleges ellenőrzések után amennyiben a fájl nem megfelelő, e-mail üzenetet küld a felhasználóknak a hibáról a rendszer, mely egy webes felületen is látható. A további feldolgozási lépésekben elkészül az adatexport a NAV elvárásainak megfelelően, majd elküldésre kerül a NAV részére titkosítottan egy biztonságos csatornán folyamatos státuszlekérdezéssel a feldolgozottságról. Ha sikeres, ha nem a feldolgozás, az látható a weboldalon, hiba esetén pedig a felhasználók vagy egy szabadon definiált címlista értesülhet az eredményről.

A rendszer szerves részét képezi a WEB alapú monitorozó szolgáltatást a rendszer működésének vizuális követésére. A megoldás a következő funkciókat látja el:

 • Felhasználói mátrix létrehozása, illetve kezelése,
 • Alkalmazás konfigurációs felület (pl. adott esetben a jelenlegi 100.000 HUF ÁFA tartalmú számlák feldolgozásánál az összegszerű limit vagy egyéb paraméter megadása)
 • A beérkezett adatok nyomon követése, az események időrendben történő megjelenítése
 • A formai és a tartalmi ellenőrzés eredményének megjelenítése
 • NAV 3.0 XML elkészítése
 • Hatósági validáció eredményének megtekintése
 • LOG fájlok megjelenítése, hibaállapot-elemzés
 • Régebbi adatok megjelenítése (különböző szűrési lehetőségek)
 • Felküldött számla adatok lekérdezése a NAV szerverről, státusz ellenőrzés
 • Adatszolgáltatás érvénytelenítése web-es felületen keresztül (jóváhagyás a NAV oldalán szükséges)

A megoldásunk infrastruktúra igénye:

Konverter és kommunikációs modul infrastruktúra igény:

 • A tárolás adószámonként (NAV technikai felhasználónként) egy SQL adatbázisban történik.
 • Min. MS SQL 2014
 • Min. Windows Server 2012 R2 Standard (64 bit)
 • Min. 8 GB memória
 • Min. 100 GB szabad hely

Javasolt infrastruktúra a WEB Monitoring rendszerhez:

 • .NET Keretrendszer
 • IIS Web Szerver
 • MS SQL adatbázis kezelő (mint fentebb)
 • Modernebb böngésző: MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox
 • Windows Server 2012 R2 Standard (64 bit) (mint fentebb)

A rendszer szemléltetése:
Ajánlatkérés


Néhány képernyőkép a rendszerből: